KANAL İSTANBUL PROJESİNE ALTERNATİF; ‘’FETİH 1453 GEMİ GEÇİŞ PROJESİ’’

KANAL İSTANBUL PROJESİNE ALTERNATİF; ‘’FETİH 1453 GEMİ GEÇİŞ PROJESİ’’

Kanal İstanbul Projesine Alternatif, Gemileri Karadan Geçişini Sağlayan 1453 Gemi Geçiş Projesi

Son dönemde Türkiye'nin en önemli ve tartışmalı projelerinden biri haline geldi. İstanbul Boğazı'nın sıcak bir noktasında inşa edilecek olan kanalın, gemi trafiğini rahatlatmayı hedeflediği bilinmektedir. Ancak, Kanal İstanbul projesi birçok tartışmayı da beraberinde getirerek, çevresel ve ekonomik etkileri konusunda endişeleri de alevlendirmiştir. Bu tartışmalı proje kapsamında, kanalın bir alternatifi olarak gemilerin karadan geçişini sağlayacak yeni bir proje önerilmektedir. Bu alternatif proje ile gemilerin İstanbul Boğazı yerine karadan geçiş yapmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede, hem çevresel etkiler minimize edilecek hem de mevcut gemi trafiği rahatlatılacaktır. Alternatif Gemileri Karadan Geçişini Sağlayan Proje, teknik ve lojistik açıdan detaylı bir planlamayı gerektirmektedir.

İlk olarak, 
İstanbul çevresindeki uygun güzergahlar belirlenmelidir. Bu güzergahlar, gemilerin kolaylıkla karadan geçişi için uygun yolların inşa edilebileceği bölgeleri içermelidir. Ayrıca, mevcut altyapı ve ulaşım ağı ile uyumluluk gösterilerek, projenin gerçekleştirilebilirliği sağlanmalıdır. Projenin bir başka önemli ayağı ise güvenlik ve denetimdir. Gemilerin karadan geçişi sırasında uygun denetim mekanizmalarının oluşturulması, kazaların ve çevresel felaketlerin en aza indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, teknolojik altyapının güncel ve etkili olması, proje sürecinde titiz bir şekilde değerlendirilmelidir. Alternatif Gemileri Karadan Geçişini Sağlayan Proje'nin ekonomik boyutu da dikkatle analiz edilmelidir. Projeye yatırım yapacak olan kurumların, maliyetleri ve getirileri sağlam bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Kanal projesi yüksek maliyetler gerektiren bir proje olması sebepli, alternatif projede karadan gemileri taşıma projesi uzun vadede ekonomik açıdan sürdürülebilir bir proje olması büyük önem taşımaktadır. Toplumsal etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Projenin çevresinde yaşayan insanların yaşam kalitesi ve sosyal yapıları göz önünde bulundurularak, gerekli önlemler alınmalıdır.

Projenin insanlar üzerindeki etkileri iyi bir şekilde analiz edilmeli ve olumsuz sonuçlar minimuma indirilmelidir. Kısacası, Kanal İstanbul projesine alternatif olarak gemilerin karadan geçişini sağlayan bir proje geliştirilmesi, çevresel ve ekonomik etkilerin minimize edilmesi açısından önemli bir adım olabilir. Ancak, bu proje detaylı bir planlama, teknik altyapı güncellemeleri, güvenlik önlemleri, maliyet analizi ve toplumsal etkilere dikkat edilmesi gereken önemli unsurları içermelidir. Bu şekilde, hem gemi trafiği sorunu hafifletilebilir hem de İstanbul'un çevresel ve ekonomik dengesi korunabilir.

Projenin çıkış noktası; 1453 yılında Gemilerin Karadan Taşınması ile Savaşın Kazanılması Sahnesinde Fatih Sultan Mehmet'in bir çağı tamamlayıp yeni bir çağ açması, gemileri karadan yürütmesi unutulmaz bir dehayı ortaya koymuştur.  Geleneksel yöntemlerle inşa edilen gemilerin karada taşıyan sistemine cevaben bir proje önerisi sunmak istedim. Günümüz teknolojisi ile gemilerin kara yoluyla geçişinin sağlanması amaçlanmaktadır. Dünyada ses getirecek mühendislik dehası ile bir işe imza atılabilir. Bu tür projeler önümüzdeki 100 yıl için bir emsal oluşturacak. Dünyanın hiçbir yerinde ise bu tip bir ulaşım kullanılmamıştır. Projenin Teknik Detayları aşağıda sunulmuştur. 


Fetih 1453 projesi İstanbul Topografya haritasında kod farkının en az olduğu bölgeye yapılabilir.Topografya Haritasındaki Kod Yükseklikleri

Kanal İstanbul Projesine Alternatif çözüm olacak projenin teknik çözümü;

·         İnişli çıkışlı raylı bir yol olacak. 

·         Zemin etüdü, çelik kiriş bağlantıları ve raylı sistemle gemilerin denizden karaya geçişi sağlanacak. 

·         Karada yürüyen gemiler güvenlik nedeniyle çalışmayacaktır. 

·         Geminin büyüklüğüne göre rotayı stabilize edebilecek hareketli destekleyici stabilizatörler bulunacaktır. 

·         Gemiler yol boyunca yakıt kullanmayacak ve mürettebat dinlenecek. 

·         Yolun bitiş süresi yaklaşık 2 saat olacaktır. 

 

Su yolu kanalının inşası çok maliyetli olduğundan ülkelerin yatırım yaparken çok iyi ekonomik planlama yapmaları gerekiyor. Gemileri karadan geçiren sistemde iyi mühendislikle ekonomik açıdan sürdürülebilir bir proje olabillir. Dolayısıyla birçok ülke bu yöntemi kendi ülkesine entegre edecek ve suyolu taşımacılığında en önemli unsur olan ekonomik, coğrafi ve zaman kaybını azaltarak Türk Mühendislik Projesi olarak ülkemize ekonomik fayda sağlayacaktır.

Swiss School of Business and Management Geneva
Warnborough College (UK/Ireland) Üniversitesi
Türkiye Temsilcisi & Akademisyen
Proje Yöneticisi
Dr.Semih ARTÜN