PANDEMİDEN DOLAYI AB GEMİ TRAFİĞİNDE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ YAŞANDI

PANDEMİDEN DOLAYI AB GEMİ TRAFİĞİNDE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Salgını nedeniyle Kruvaziyer sektörü başta olmak üzere gemi trafiğinde azalma gözlemlenmiş olup, AB üyesi olmayan ülkelerden AB'ye yapılan ithalatta aynı dönemde yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı.

Bu rakamlara ek olarak denizyolu ile taşınan yüklerin payında küresel çapta küçük bir artış oldu.

Dünyada yaklaşık her 5 gemiden 1'i AB Üye Devleti bayrağı altında faaliyet göstermekte ve AB küresel deniz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyor. Bununla birlikte COVID-19 salgını nedeniyle AB deniz trafiği %10.2 azaldı.

Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA) tarafından gerçekleştirilen istatistiksel çalışmada, 2019 yılına kıyasla %86'lık düşüş ile kruvaziyer gemi trafiğinin COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektör olduğu; dökme yük gemileri, kimyasal tankerler, konteyner gemileri ve petrol tankerlerindeki düşüşün ise %5 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Buna ek olarak AB deniz ticareti 2020 yılında % 9.3 oranında düşüş gösterdi. Küresel olarak yaşanan %3.6'lık düşüş ortalamasının üstünde kalan söz konusu düşüş, AB limanları tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 226 milyon tonluk ticari zarara denk geliyor.

Gümrük verilerine göre 2020 yılında AB üyesi olmayan ülkelerden AB'ye yapılan ithalatta yaşanan %12.2'lik düşüş, deniz ticaret hacimlerinde yaşanan en büyük düşüş olmuştur. Ayrıca, AB Üye Ülkeleri arasında yapılan deniz ticareti de %7.1'lik bir düşüş ile pandemiden etkilendi.

AB'den AB üyesi olmayan ülkelere yapılan denizyolu ihracatında ise %4.3 oranında düşüş gözlemlendi. Fakat hava, kara ve demiryolu gibi diğer taşımacılık modlarının COVID-19 salgınından daha çok etkilenmesinden dolayı deniz taşımacılığının dünya ticaret hacmindeki payı 2020 yılında %3 artış göstererek %88'e yükseldi.

AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean konuyla ilgili olarak şu sözleri ifade etti: "COVID-19 salgını, ticaret modelleri ve tedarik zincirlerinin yanı sıra Avrupalı nakliyecileri, gemi kiracılarını, armatörleri, gemi ve kıyı personelini ve liman faaliyetlerini derinden etkiledi.

Pandemi sonrası iyileşme sürecine yönelik çalışmalarımız kapsamında politikalarımızı yönlendirmek ve tam ve sürdürülebilir bir iyileşmenin temelini atmak amacıyla COVID-19 salgınının deniz taşımacılığı gibi stratejik endüstrilere olan etkilerinin tam olarak belirlenmesi çok önemli."

EMSA Genel Müdürü Maja Markovčić Kostelac ise; "Tüm dünya kapanmaya giderken hayati öneme sahip tedarik zincirinin devamlılığını sağlayan deniz taşımacılığı sektörü kendini kanıtladı. Yayınladığımız bu rapor COVID-19 salgınının AB deniz ticaretine olan etkilerini ilk defa ortaya koydu. Söz konusu raporun, hayati öneme sahip deniz taşımacılığı sektörünün tam olarak toparlanmasını sağlamak amacıyla siyasi düzeyde alınan kararlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vereceğini umuyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: TURKDENİZ.COM